PRVE BRAZDE

1.   MOJA FLAŠA
2.   EVENGELINE
3.   NA FARMI
4.   TISTI ČASI
5.   ODHAJAM
6.   DREJČNIK ANDREJ
7.   DANES, KO GREŠ
8.   KAM HITIŠ
9.   POD GORO
10. SAJ NI ČUDNO